Общи условия за ползване

1. "ЕР ГРУП 2022" ЕООД е търговско дружество, с булстат: BG206985941, със седалище и адрес на управление: София, Ул. Българска легия 37
Адрес на офиса: ул.Българска легия 37
Телефон: 0886/42-77-70
info@spestibg.com
er2022.office1@gmail.com


2. Клиент е всеки потребител, който се е регистрирал с цел да ползва услугите, предлагани от
“EР ГРУП 2022” ЕООД, на интернет страницата http://spestibg.com
3. Доставчик е лице, занимаващо се с търговия или доставка на храни и напитки.
4. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
5. Криптиране е начин за осигуряване скриването на информацията от тези, за които тя не е предназначена. Криптирането се извършва в комбинация с ключ – дума, число или фраза.
6. Интернет страница по смисъла на настоящите правила означава съставна и обособена част от уебсайт.
7. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
8. Парола е избран от Клиента код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския (клиентския) му профил.
9. Потребителско име е избран от Клиента уникален код от букви, цифри и знаци, представляващ валиден адрес за електронна поща (Email) посредством които той се индивидуализира.
10. Клиентски профил е обособена част от сайта, съдържаща информация за Клиента, изисквана от
“ЕР ГРУП 2022” ЕООД при регистрацията и съхранявана при “ЕР ГРУП 2022” ЕООД, като достъпът до потребителския профил от Клиента се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
11. Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Предмет на общи условия:
Прочетете внимателно условията за ползване. Това е споразумение, което регулира отношенията между Вас и
“ЕР ГРУП 2022” ЕООД. Споразумението включва условията, при които Вие можете да използвате нашия сайт, както и нашите задължения относно сроковете за доставяне и качеството на продуктите. Ако не приемате нашите условия за ползване на услугите, предлагани от “ЕР ГРУП 2022” ЕООД, имате право да не използвате този сайт. “ЕР ГРУП 2022” ЕООД гарантира качеството на услугите, които предлага:
Всички услуги и продукти, които предлагаме, са създадени, за да задоволят нуждите на клиентите, използващи нашия сайт. Ако не се чувствате удовлетворени, ние бихме искали да знаем. Всеки наш клиент има право да използва нашите телефони, както и да пише до info@spestibg.com
Съветваме Ви в момента на доставката да прегледате доставените продукти. С подписването на документа за доставката се счита, че доставката е приета. При рекламация клиентите имат право да се обадят на нашите телефони за контакт.

Прикрепените снимки на продукти са илюстративни. Възможно е описанието на дадена снимка да не отговаря на основният текст в сайта. В този случай за определящо се взима наименованието на продукта и описанието му в сайта. Съществува възможност в определен момент от дадена стока да няма наличност но това се налага по причини извън обсега и влиянието на фирмата. Ако ние не сме в състояние да изпълним Вашата заявка, поемаме отговорността да се свържем с Вас и да Ви информираме. По Ваше желание можем да заменим стоката с друга подобна. При извършено плащане по банков път ние ще Ви възстановим платените от Вас суми в срок до седем работни дни от датата, на която е следвало да изпълним задължението си по договора.
“ЕР ГРУП 2022” ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите и услугите.
Всички посочени в сайта цени на продукти са с включен ДДС.


12.Доставка на продукти и начини на плащане:
Spestibg.com доставя на територията на град София +20км.
За останалата част на страната се извършват доставки по договаряне на поръчка и със срок до 72часа.
Поръчки през сайта може да се правят постоянно, като администратор има всеки ден до 20:00ч.
Доставката е безплатна при поръчка над 100.00лв.
Времето за доставка е до 24 часа от направената поръчка.
При закъснение, се  задължаваме да ви информираме своевременно за забавянето.
Закъснение над определеното време се счита като наша вина и може да откажете поръчката.
В случай на извънредни климатични условия, които не позволяват на нашите служители да доставят поръчаното от Вас, “ЕР ГРУП 2022” ЕООД си запазва правото да измени часа или датата на доставката. Ние ще поемем отговорността да Ви информираме за забавянето. Ако адресът Ви е недостъпен за нашите служители, ще се свържем с Вас, за да намерим най-доброто решение.
В случай, че в посочения от Вас час на доставката на посочения адрес няма кой да приеме поръчката от Ваше име, нашият оператор може допълнително да се свърже с Вас на посочения от Вас в поръчката телефон. В случай, че доставката бъде забавена по Ваша причина, датата на доставка може да се промени за следващ ден или да бъде анулирана, като дължите сума в размер на 10.00лв за направените транспортни разходи.

13.Клубни ваучери и партньорска мрежа за клиенти:
Клубните ваучери на spestibg.com са продукт на "ЕР ГРУП 2022" ЕООД.
Всеки, който е част от клуба на магазина, се съгласява с тези общи условия.
Клубната карта няма право да бъде преотстъпвана на трето лице, освен в случаите, когато притежателят им е юридическо лице.
Клубната карта важи за период от 6 и 12 месеца, като след изтичането на периода за ползване, същата не се подновява автоматично, а се прекратява и става неизползваема, докато не се поднови отново абонамента за ползване на картата.
Всички стоки и услуги на spestibg.com важат единствено с клубна карта.
Без нейното притежаване, клиента не може да се възползва от цените в магазина или в обектите от партньорската мрежа.
След като е закупена, клиента има право да се откаже от своята клубна карта в срок от 14 дни.
При опити за злоупотреба, копиране или използването на картата за действия, извън нейното предназначение и против законите на република България, притежателят и носи отговорност пред българския съд.
Всички спорове и разногласия между страните се разрешава с добра воля, а при липса на такава, всички спорове и разногласия се разрешават от българския съд.

14. Клубни ваучери и партньорска мрежа за търговци/обекти
Фирмен клубен ваучер се издава на юридическо лице, като същият може да се използва от всички служители на фирмата, на която е издаден ваучерът Срокът на ползване на ваучера не се подновява автоматично и след неговото изтичане, трябва да бъде подновен абонамента, за да може да бъде използван отново.
Между spestibg.com и всички търговци, станали част от партньорската мрежа за отстъпки, се подписва договор за партньорство и сътрудничество, който може да е с различен срок на валидност за всеки обект.
Договорът между търговеца и Spestibg.com е без фиксирана сума, услугата се предлага безплатно за всички търговци и техните обекти.
Търговците на обекти се задължават да предоставят уточненета отстъпка на всички клиенти, притежатели на клубна карта на spestibg.com
При неспазване на условията по договора, spestibg.com може да прекрати договора едностранно без предизвестие към търговеца.
Всяка една от страните може да прекрати своя договор по всяко време с едномесечно предизвестие в писмен вид.
За спорове и разногласия между страните се прилагат законите на република България.
При липса на добра воля и разбирателство между страните, всички спорове и разногласия се разрешават от българския съд.

15. Начин на плащане, чрез ВПОС: 

Плащане с кредитна/дебитна карта през ВПОС на банка ДСК, като се приемат дебитни, кредитни и бизнес карти Visa или Mastercard.

Транзакциите се осъществят посредством програмите за сигурност - Mastercard identity check и Visa Secure.

От гледна точка на сигурността, максималната сума за плащане с карта е 2000.00лв. 
Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане през сайта. 

При отказ от вече направена и заплатена покупка през spestibg.com, сумата се възстановява по дебитната/кредитната карта, с която е осъществено плащането. 

  • Payment by credit/ debit card through the VPOS of DSK / or via Pay by Link.
  • Types of cards accepted: debit, credit and business Visa and Mastercard cards
  • Transactions are carried out through the security programs Mastercard IdentityCheck and VISA Secure.
  • In terms of security, the maximum amount that can be paid by card is 2000.00 BGN
  • We do not store any credit and debit card information.
  • The return of an amount paid by card is refunded to the same card.